เหล็กไหลแก้วสีแดง-นัำเงิน-เขียวมีพลังอำนาจตามสีนั้น

256

เหล็กไหลแก้วสีแดง-นัำเงิน-เขียวมีพลังอำนาจตามสีนั้น

วันอาทิตย์ – สีแดง
สีแดงเป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่งคั่ง สุขภาพ และแรงปรารถนา เชื่อว่าสีแดงจะมีพลังอำนาจสูงสุดเมื่ออยู่คู่กับคนที่เกิดวันอาทิตย์ สีแดง อาจหมายถึงโชคดีสำหรับคนที่เริ่มทำธุรกิจใหม่ คู่แต่งงานและความอายุยืน ในด้านสุขภาพสีแดงยังช่วยในการไหลเวียนโลหิตเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้ยืน ยาวนานอีกด้วย

สีแห่งกำลังฤทธิ์อำนาจ กล้าหาญเด็ดเดี่ยว ความคิดฉับไวเฉียบคม ตัดสินใจรวดเร็วตรงเป้าหมายทันอกทันใจ เป็นที่เคารพ น่าเกรงขาม ผู้ที่ครอบครองจะต้องเป็นผู้ปฎิบัติธรรม ฝึกฝนให้จิตมีสติ รู้เท่านันอารมณ์

เหล็กไหลแก้วสีน้ำเงิน … สวยมั้ยครับ ใครชอบสีน้ำเงินยกมือขึ้น
วันศุกร์ – สีฟ้า น้ำเงิน
สีฟ้าแสดงถึงสันติภาพ ความสงบและความฝัน ช่วยให้การแต่งงานราบรื่นและยืนยาว ซึ่งจะทรงพลังที่สุดเมื่ออยู่กับคนที่เกิดวันศุกร์ สำหรับคนที่ทำธุรกิจ สีฟ้าช่วยยุติการทะเลาะเบาะแว้ง สร้างหุ้นส่วนใหม่และช่วยให้มีความกล้าในการทำสิ่งที่ยากลำบาก ช่วยรักษาอาการขี้เกียจและเสริมสร้างพลังทางใจด้วย

ผู้ที่มีอำนาจวาสนาบารมีสูง มีทั้งบุญฤทธิ์ และอิทธิ์บารมี ร่มโพธิ์ร่มไทร ที่แผ่กิ่งก้านร่มเย็น ที่พักพิงแก่สรรพสัตว์ มีพลังที่ป้องกันศัตรูภัยอันตรายต่างๆ ทั้งแปดทิศ จะต้องมีเทพพรหมเทวดา ดูแลปกปักรักษาตลอดเวลาเสริมสร้างบารมียิ่งขึ้น ผู้ที่ครอบครอง จะต้องเป็นผู้ที่บุญวาสนาบารมี มาในอดีตชาติ ที่สร้างสมมานาน และต้องเป็นผู้มีคุณธรรมประจำใจ อย่าหลงอดีตอย่าบ้าอำนาจ จงทำจิตใจให้เป็นธรรมชาติ ปล่องวางจากกิเลสตัณหาอุปทาน

เหล็กไหลแก้วสีเขียว …วันพุธ – สีเขียว
สีเขียวเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองและสะท้อนพลังอันมีชีวิตชีวา ของชีวิต ทำให้สิ่งมีชีวิตเจริญเติบโต เชื่อกันว่าสีเขียวมีคุณลักษณะอันเป็นประโยชน์หลายประการ ยกตัวอย่างเช่น ช่วยให้ตาผ่อนคลาย เพิ่มพูนความฉลาดและกล้าหาญและช่วยป้องกันจากโรคร้าย และนำพาสู่ชีวิตอมตะ สีเขียวจะมีพลังสูงสุดเมื่อคู่กับคนที่เกิดวันพุธ
อำนาจจิตที่มีความเมตตาเย็นกายเย็นจิต มีเดชตบะบารมี ของผู้มีทรงธรรม ที่มีจิตสัมผัสทางโลกลี้ลับ เหล่าเทพพรหมเทวดา มีพลังอำนาจลี้ลับไหลเวียน เป็นกระแสล้อมรอบตัว ทำให้จิตมีความสงบเยือกเย็นมั่นคง แคล้วคลาดจากภัยอันตรายต่างๆ เป็นที่เคารพนอบน้อมเป็นที่น่าเชื่อถือ ไม่ว่าจะทำสิ่งใดพูดจาอะไร เป็นเหตุที่เกิดมาจากการบำเพ็ญเพียร ตบะบารมี สัจจะอธิฐาน และเป็นสีของกายทิพย์ ผู้เป็นจอมเทพใหญ่ในสวรรค์ชั้นฟ้า ทรงช้างเอราวัณ 3 เศียร ที่มีอำนาจฤทธานุภาพ จ้าวแห่งสรวงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

ที่มา : http://goosanook.blogspot.com/2015/05/blog-post_24.html

ความเห็นถูกปิด