คาถาป้องกันโรคภัย หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า

1

คาถาป้องกันโรคภัย หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า

ตั้ง มะโม 3 จบ

พระพุทธธังปิด พระธัมมังปิด พระสังฆังปิด

พระพุทฑิเจ้าทรงฤทธิ์ปิดด้วย

พระพุทธธัง สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

นะ อิติ หยุด

อะโรโค สุขิโต โหหิ สะหะ สัพเพหิ ฐาติภิ

 

 

 

ที่มา :  horoscope.mthai.com

ความเห็นถูกปิด