วิธีบูชาพระแม่กวนอิม สวดภาวนาเสริมมงคล

10

วิธีบูชาพระแม่กวนอิม สวดภาวนาเสริมมงคล

 

วิธีการกราบไหว้บูชาพระแม่กวนอิมตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั่วไป ให้เตรียมน้ำสะอาด ดอกบัวสีชมพูหรือสีขาว หรือจะใช้ดอกมะลิก็ได้ และธูป 9 ดอก หรือหากนำพระแม่กวนอิมมาไหว้มาบูชาที่บ้านให้เตรียม

ดอกบัวสีชมพู หรือสีขาว จำนวน 9 ดอก
ธูป 9 ดอก
เทียน 2 เล่ม
ส้มและสาลี่ อย่างละ 4 ผล (หรือสามารถเพิ่มผลไม้อะไรอีกก็ได้ ยกเว้น มะม่วง มังคุด และพุทรา)
ขนมเปี๊ยะหรือขนมไหว้พระจันทร์
น้ำชา 4 ถ้วย
** ซาลาเปาซิ่วท้อ และประคำ 1 เส้น (ถ้ามี)

ส่วนเทคนิคการจัดตั้งโต๊ะบูชา สามารถตั้งไว้ตรงไหนก็ได้ ไว้ที่หิ้งพระก็ได้ สามารถอยู่ใกล้กับมหาเทพองค์อื่นได้หมด แต่จะต้องวางไว้ต่ำกว่าพระพุทธรูป และให้อยู่สูงกว่าพระสงฆ์ จากนั้นให้เริ่มด้วยการตั้งนะโม 3 จบ และสวดบทสวดเจ้าแม่กวนอิมทั้งหมด 3 จบ ดังนี้

“นะโมกวงซิอิม ผ่อสัก นำโมไต๋ชื้อ ไต๋ปุย กิวโคว่ กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ)
นำโมไต๋ชื้อ ไต๋ปุย กิวโคว่ กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ)
นำโมไต๋ชื้อ ไต๋ปุย กิวโคว่ กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ)
นำโมฮูก นำโมหวบ นำโมเจ็ง นำโมกิวโคว่ กิวหลั่ง กวงสี่อิมผู่สัก ทั่งจี้โต
โอม เกียล้อฮวดโต เกียล้อฮวดโต เกียล้อฮวดโต ล้อเกียฮวดโต ล้อเกียฮวดโต
ซาผ่อออ เทียงล้อซิ้ง ตี่ล้อซิ้ง นั้งลี่หลั่ง หลั่งลี่ซิ้ง เจ็กเฉียก ใจเอียง ห่วยอุ่ยติ๊ง
นำโมม่อออป่อเยี๊ยปอล้อบิ๊ก (กราบ)”

สำหรับทริคในการขอพรกับพระแม่กวนอิมให้สัมฤทธิ์ผลได้ง่ายและเร็วก็คือ “ให้ทานมังสวิรัติหรือทานเจ” ถวายแด่ท่าน พรนั้นๆ ที่คุณขอจะสัมฤทธิ์ผลได้ง่าย และเร็ว

ลูกหลานที่ถวายตัวเป็นสาวกของพระแม่กวนอิม ส่วนใหญ่แล้วจะไม่ทานเนื้อวัว หรือคนที่เคยทานก็จะเลิกทานไปเลยค่ะ เพราะมีตำนานว่ากันว่าพระบิดาของพระแม่กวนอิม เคยกลับชาติไปเกิดเป็นวัว ดังนั้นคนที่นับถือพระแม่กวนอิมจึงไม่ทานเนื้อวัว

อย่างไรก็ตาม แนะนำว่าให้ทานเจหรือมังสวิรัติบ้างในบางโอกาสตามความเหมาะสม หรือจะทานในวันเกิดตัวเองก็ดีค่ะ นอกจากนี้ พยายามใส่บาตรด้วยอาหารเจ พร้อมอุทิศบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย รวมทั้งหมั่นปล่อยชีวิตสัตว์เป็นทานบ่อยๆ ปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลในธรรม และมีสติอยู่กับตัวเสมอ รับรองว่าชีวิตของคุณจะมีแต่ความสุขสมหวังและความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไปอย่างแน่นอน

 

ที่มา : https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1647746/

ความเห็นถูกปิด