แนะนำวิธีทำบุญ สะเดาะเคราะห์ เสริมบารมีแบบง่ายๆ 

121

แนะนำวิธีทำบุญ สะเดาะเคราะห์ เสริมบารมีแบบง่ายๆ

 

ทำบุญ สะเดาะเคราะห์ เสริมบารมีแบบง่ายๆ ที่คนโบราณแนะนำ

 

เวลาใครที่ประสบปัญหาชีวิต อยากจะปล่อยนกปล่อยปลา แต่กลัวไปทำลายระบบนิเวศ ซื้อชีวิตโคกระบือ จากโรงฆ่าสัตว์ทำหลาย ๆ คน หลาย ๆ ครั้งอาจทำให้เนื้อสัตว์ขาดตลาด จะบริจาคกลับไม่แน่ใจว่าเงินจะสูญโดนมิจฉาชีพหลอก บางคนอยากทำบุญ ทำทาน ทำไงได้ฐานะไม่ดีจะกินจะใช้ยังขัดสน บทความนี้  จะเสนอวิธี ทำบุญ สะเดาะเคราะห์ เสริมบารมีแบบง่าย ๆ ลองอ่าน

 กินข้าวก้นบาตร เวลาพระสงฆ์ฉันเสร็จจะมีข้าวเหลือในสำรับอาหาร คนโบราณมีธรรมเนียมปฏิบัติสืบทอดกันมานานว่าให้กินอาหารเหล่านั้น เพราะเชื่อว่าจะได้บุญ สะเดาะเคราะห์ ได้บารมี แต่ความเป็นจริงไม่ได้มีแค่นั้น เนื่องจากการฉันธรรมเนียมพระสงฆ์จะผ่านกระบวนการที่เรียกว่าการพิจารณาคำข้าว การพิจารณาคำข้าว พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติ และสั่งสอนให้สาวกของพระองค์ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาจนกระทั่งปัจจุบันคือกระบวนการพิจารณาจากการจ้องอาหารโดยจะพิจารณาอาหารใดที่มีประโยชน์และโทษต่อร่างกาย ใช้ช้อนตักอาหารนั้นใส่ปากแล้วอมไว้ก่อน วางช้อนก่อนแล้วจึงเริ่มเคี้ยว ขณะเคี้ยวอาหารพระอริยสงฆ์นับจำนวนคำเคี้ยวและกลืนให้หมดก่อน แล้วตักขึ้นมากินใหม่ ทำซ้ำ และสุดท้ายนับคำข้าวได้กี่คำ ทำให้เกิดสติ ฉะนั้นโบราณเชื่อว่าข้าวก้นบาตรเทียบได้กับเศษมวลสารศักดิ์สิทธิ์ คนใดได้กินเคราะห์กรรมจะบรรเทาเบาบางลง

นั่งสมาธิ การได้ภาวนาจิต กำหนดลมหายใจเข้าออก จนจิตนิ่ง คนโบราณเชื่อว่าจะได้สติในการแก้ปัญหาเพราะคนที่มีสมาธิ จิตจะนิ่ง เมื่อนิ่งการคิดหาสาเหตุแห่งปมปัญหาได้ แล้วจะค่อย ๆ คลี่ปมหาหนทางแก้ปัญหาตามประสบการณ์ชีวิตตนเอง ฉะนั้นใครมีเคราะห์กรรม ทุกข์จิตทุกข์ใจ ควรฝึกจิตให้นิ่งแล้วค่อย ๆ หาทางแก้ไข คนเฒ่าคนแก่สมัยก่อนเชื่อว่าทุกปัญหามีทางออก

 ปฏิบัติศีลห้า การที่คนจะมีเคราะห์สาเหตุรวม ๆ คนโบราณว่ามาจากความประมาทไม่อยู่ในศีลธรรม จนขาดสติ แต่การรักษาศีล จะป้องกันเคราะห์กรรม ได้บุญ ใครพบเจอจะสรรเสริญ มีบารมี

ฉะนั้นการได้กินข้าวก้นบาตรโดยเฉพาะข้าวที่เหลือจากการฉันจากพระอริยสงฆ์และเกจิอาจารย์ชื่อดังมีชื่อเสียง ร่างกายจะได้รับพระธาตุ การนั่งสมาธิจิตจะนิ่งสงบหาทางแก้ปัญหาได้ และการรักษาศีล จะป้องกันเคราะห์กรรม ธรรมเนียมการปล่อยนกปล่อยปลา บางครั้งปลาบางชนิดจะไปกินปลาเล็กปลาน้อย ไปแย่งอาหารสัตว์น้ำอื่นกินทำให้ระบบนิเวศเสีย

 

 

ที่มา : Horoscope thaiza

ความเห็นถูกปิด