แนะนำวิธีวางอ่างน้ำล้นให้ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ย

129

แนะนำวิธีวางอ่างน้ำล้นให้ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ย

 

การจัดวางอ่างน้ำล้นตามหลักฮวงจุ้ยนั้นเป็นเรื่องที่หลายๆ คนให้ความสนใจ เนื่องจากการจัดบ้านตามหลักฮวงจุ้ยได้กลับมาเป็นกระแสที่ได้รับความนิยมอย่างมากอีกครั้ง ซึ่งหนึ่งในการจัดฮวงจุ้ยของบ้านให้เหมาะสมนั้นมีเรื่องของการจัดวางอ่างน้ำล้นอยู่ด้วย ลองมาดูกันว่าวิธีการวางอ่างน้ำล้นให้ถูกต้องนั้นทำอย่างไร และจะส่งผลดีต่อชีวิตตามหลักฮวงจุ้ยอย่างไร

เมื่อทราบถึงความสำคัญของอ่างน้ำล้นตามหลักฮวงจุ้ยแล้ว ก็มาถึงขั้นตอนการวางอ่างน้ำล้นให้ถูกต้อง เพราะว่าสิ่งของต่างๆ ที่วางลงไปเพื่อเสริมพลังธาตุต่างๆ นั้นต้องวางให้ถูกทิศ ถูกลักษณะ จึงจะเป็นการส่งเสริม ถ้าวางผิดรูปแบบก็จะกลายเป็นการสะกดข่ม ทำให้เกิดพลังงานไม่ดีขึ้นมาได้ และพลังงานไม่ดีเหล่านั้นจะส่งผลร้ายต่อผู้อยู่อาศัย
ดังนั้นการวางอ่างน้ำล้นให้ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยต้องศึกษาเรื่องการวางให้ดี ซึ่งวิธีการวางอ่างน้ำล้นนั้นสามารถวางได้ตามที่ต่างๆ ดังนี้

  • วางบริเวณประตูหน้าบ้าน อ่างน้ำล้นนั้นเป็นอ่างน้ำที่น้ำมีการไหลอยู่ตลอดเวลา ซึ่งตามหลักฮวงจุ้ยพลังงานของธาตุน้ำถ้ามีการไหลวนจะช่วยส่งเสริมพลังงานที่ดีให้กับคนในบ้าน ไม่ว่าจะเป็นการเสริมพลังชีวิต หรือโชคลาภต่างๆ ส่วนทิศทางการวางอ่างน้ำล้นบริเวณประตูหน้าบ้านนั้นควรจัดวางให้การไหลของน้ำไหลเข้ามาทางในตัวบ้าน ซึ่งจะเป็นการดึงพลังงานที่ดีให้ไหลเข้ามาสู่ผู้อยู่อาศัยภายในบ้านนั่นเอง
  • วางทางทิศตะวันออก ถ้าไม่สามารถวางอ่างน้ำล้นที่บริเวณประตูหน้าบ้าน ตำแหน่งต่อมาที่สามารถสางอ่างน้ำล้นได้ตามหลักฮวงจุ้ยคือทางทิศตะวันออกของบ้าน เพราะว่าทิศตะวันออกนั้นเป็นทิศของธาตุไม้ เมื่อนำอ่างน้ำล้นที่เป็นธาตุน้ำไปวางก็จะเกิดการส่งเสริมกันระหว่างธาตุไม้ และธาตุน้ำ
    ถ้าเปรียบเทียบว่าน้ำคือสิ่งที่หล่อเลี้ยงต้นไม้ การวางอ่างน้ำล้นไว้ทางทิศตะวันออกของบ้านก็เป็นการหล่อเลี้ยงผู้อยู่อาศัยภายในบ้าน ซึ่งการหล่อเลี้ยงของธาตุน้ำทางทิศนี้จะช่วยให้ผู้อยู่อาศัยภายในบ้านมีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคภัยมารบกวนนั่นเอง
  • วางทางทิศเหนือ ทิศเหนือนั้นเป็นอีกหนึ่งตำแหน่งที่เมื่อวางอ่างน้ำล้นแล้วจะเป็นการเสริมพลังให้กับผู้อยู่อาศัยภายในบ้าน เนื่องจากตามความเชื่อของหลักฮวงจุ้ยนั้นทิศเหนือเป็นทิศแห่งธาตุน้ำ เมื่อเสริมด้วยอ่างน้ำล้นก็จะทำให้พลังของธาตุน้ำแข็งแรงขึ้น ซึ่งพลังแห่งธาตุน้ำจะเป็นพลังที่เสริมให้ผู้อยู่อาศัยภายในบ้านมีความมั่นคงในการทำงาน มีความก้าวหน้า ค้าขายร่ำรวย
  • วางทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทิศตะวันออกเฉียงใต้นั้นยังถือว่าเป็นทิศของธาตุไม้อยู่ ดังนั้นการวางอ่างน้ำล้นบริเวณทิศตะวันออกเฉียงใต้ของตัวบ้านจึงเป็นการส่งเสริมพลังซึ่งกันและกันระหว่างธาตุน้ำ และธาตุไม้ แต่จะข้อแตกต่างจากการวางอ่างน้ำล้นไว้ทางทิศตะวันออกเล็กน้อย
    การวางอ่างน้ำล้นทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ถ้ามีการวางเหรียญต่างๆ โดยเฉพาะเหรียญของจีน หรือเหรียญมงคลก็จะสามารถช่วยส่งเสริมในเรื่องของความมั่งคั่ง ร่ำรวย โชคลาภต่างๆ นอกเหนือจากการส่งเสริมเรื่องสุขภาพอีกด้วย

 

 

ที่มา : www.baania.com

ความเห็นถูกปิด