แนะนำ วิธีบูชา บทสวด คาถาบูชาไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ 9จบ ฟังทุกวันได้ผลทันตาเห็นโชคลาภ ค้าขาย เงินทองไหลมาเทมา 

204

แนะนำ วิธีบูชา บทสวด คาถาบูชาไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ 9จบ ฟังทุกวันได้ผลทันตาเห็นโชคลาภ ค้าขาย เงินทองไหลมาเทมา

พิธีกรรมและความเชื่อเครื่องรางของขลังวัตถุมงคล
กราบพระรัตนตรัย
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ)
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ)
นมัสการพระคุณเจ้า ตั้งนะโม 3 จบ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
อธิฐานเรียกชื่อ “ไอ้ไข่”เด็กวัดเจดีย์ และ ว่าคาถา ดังนี้
“อิติ อิติ กุมารไข่เจดีย์ จะมะหาเถโร
ลาภะ ลาภา ภะวันตุเม”
ตั้งจิตอธิฐานขอเรื่อง โชคลาภ
เงินทอง ค้าขาย เมตตามหานิยม
บนเรื่องงาน กิจการ ให้สำเร็จราบรื่น

 

ที่มา : (Ai Kai Wat Chedi)
กระทู้สนทนา https://pantip.com/topic/39166468

ความเห็นถูกปิด