แนะนำ 7 คาถาเรียกทรัพย์ เสริมความรวย เสริมโชคลาภ พลิกชีวิต

92

แนะนำ 7 คาถาเรียกทรัพย์ เสริมความรวย เสริมโชคลาภ พลิกชีวิต

 

คาถามหาลาภ (หลวงพ่อรวย)

ตั้งนะโม 3 จบ

  • สัมพุทธชิตา จะสัจจานิ เก รัตสะ พระพุทธชิตา สัพพะโส คุณะวิภา สัมปัจโต นะรุตตะโม มหาลาภัง สัพพะสิทธิ ภะวันตุเม

คาถาหัวใจเศรษฐี

  • อุ อา กะ สะ (สวด 5 จบ)

คาถาเรียกลาภ

  • มะอะอุ สิวังพรหมา จิตตัง มามิมามา จิตตังวา ปุบผังวา เทวีวา ราชาวา เศรษฐีวา สมโณวา พราหมะโณวา อิตถีวา ปุริโสวา พาณิชโชวา พาณิชชาวา เอหิ เอหิ ปูชิตา อะหัง วันทามิ สัพพะทา

คาถาจตุโรบังเกิดทรัพย์

ตั้งนะโม 3 จบ

  • จะตุโร นะวะโม ทะเวโช ตรีนิ ปัญจะ สัตตะ อัฏฐะเอกะ ฉันฏฐี ธาเรตุ สัพพะโสตถี ภะวันตุเม (สวด 108 จบ)

คาถาบูชาเงินร่ำรวย

  • อิติบูชามหาราชา สัพพะเสน่ห์หา อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ มามา ยาตรายามดี วัยชัยมารศรี สวัสดีลาโภ นะโมพุทธายะ

คาถาขอลาภ

  • นะชาลีติ อุอากะสะ ทะนังมามา ชัยชนะ ไชยะ ไชยะ ประสิทธิลาภา มหาลาภัง ภะวันตุเม

คาถาขอลาภพระสิวลี

  • สีวะลี จะ มหาเถโร เทวะตานะระปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ ตัง สะทา สีวะลี จะ มหาเถโร ยักขาเทวาภิปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ ตัง สะทา สีวะลี เถระคุณัง เอตัง โสตถิ ลาภัง ภะวันตุ

 

ความเห็นถูกปิด