แนะไหว้เปิดทรัพย์พระโพธิสัตว์กวนอิม พร้อมบทสวด

98

แนะไหว้เปิดทรัพย์พระโพธิสัตว์กวนอิม พร้อมบทสวด

สิ่งของที่ต้องเตรียมไหว้ 

1. รูปภาพ หรือองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม

2. น้ำสะอาด

3. ดอกไม้

4. ผลไม้ 3 อย่าง

ไหว้ขอพร อธิษฐานเรื่องโชคลาภเงินทอง เป็นหลัก 

สิ่งของที่ต้องเตรียมไหว้ 

บทสวดบูชาพระโพธิสัตว์กวนอิม

นำโมไต๋ซื้อ ไต๋ปุย กิวโค่ว กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ)

นำโมไต๋ซื้อ ไต๋ปุย กิวโค่ว กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ)

นำโมไต๋ซื่อ ไต๋ปุย กิวโค่ว กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ)

นำโมฮุก นำโมหวบ นำโมเจ็ง นำโมกิวโค่ว กิวหลัง กวงสี่อิมผู่สัก ทั่งจี้โต โอมเกียล้อฮวดโต เกียล้อฮวดโต เกียออฮวดโต ล้อเกียฮวดโต ล้อเกียฮวดโต ซาผ่อออ เทียงหล่อซิ้งตี่หล่อซิ้ง นั้งลี่หลั่ง หลั่งลี่ซิง เจ็กเฉียก ใจเอียงห่วยอุ่ยติ๊ง นำโมม่อออปวกเยี่ยปอล้อบิ๊ก
ที่มา: ขอบคุณข้อมูลจาก thairath.co.th

ความเห็นถูกปิด