แรงมาก ต้องระวังให้ดี คาถาวาจาสิทธิ์พระร่วง พูดสิ่งใดก็จะเป็นจริง แต่ห้ามแช่งใคร จะเป็นไปตามปาก

250

แรงมาก ต้องระวังให้ดี คาถาวาจาสิทธิ์พระร่วง พูดสิ่งใดก็จะเป็นจริง แต่ห้ามแช่งใคร จะเป็นไปตามปาก

คาถาบูชาพระร่วง บางแห่งก็เรียกว่า คาถาประกาศิตพระร่วง หรือ “คาถาวาจาสิทธิ์พระร่วง” เนื่องจากพระร่วงนั้นท่านโดดเด่นเรื่องของวาจาสิทธิ์ คือพูดอย่างไร ย่อมเป็นอย่างนั้น จึงทำให้หลายคนสนใจอยากฝึกหัดการใช้คาถานี้ให้เกิดผล โดยตัวบทคาถามีอยู่ว่า

คาถาบูชาพระร่วง (ฉบับเมืองสุโขทัย วัดพระปราง กรุพระร่วง รางปืน)

ตั้ง นะโม 3 จบ

อิมัง สัจจะวาจัง อธิฏฐามิ

ทุติยัมปิ อิมัง สัจจะวาจัง อธิฏฐามิ

ตะติยัมปิ อิมัง สัจจะวาจัง อธิฏฐามิ

เมื่อจะทำการสิ่งใด จะจะปลุกเสกก็ดี พูดอธิษฐานเป็นประกาศิต ให้ภาวนาพระคาถานี้ เอานี้วชี้มือขวาสีปากไปทางขวาสามหน พูดสิ่งใดเป็นไปตามปากทุกอย่าง เมื่อทำ อย่าแช่งใคร อย่าด่าใคร เป็นไปตามปากทั้งนั้น ทำเสร็จถอนด้วย

“อิมังสัจจะวาจัง ปัจจุทะรามิ ทุติ อิมังสัจจะวาจัง ปัจจุทะรามิ ตะติ อิมังสัจจะวาจัง ปัจจุทะรามิ”

ให้ภาวนาพร้อมๆกับ เอานิ้วชี้มือขวา สีปากย้อนมาทางซ้ายเป็นการถอนประกาศิตที่ทำไว้ อย่างไรก็ดี การจะใช้คาถานี้ให้เกิดผลไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะคนที่จะทำได้ ต้องเป็นคนที่รักษาสัจจะวาจา คือ พูดสิ่งใดแล้วต้องทำสิ่งนั้น ห้ามผิดคำพูดเด็ดขาด ซึ่งเรื่องนี้ต้องใช้เวลาในการฝึกฝน จะช้าหรือเร็วก็ขึ้นอยู่กับตัวของผู้ฝึกเอง ประกอบกับการประพฤติชอบทางวาจา 4 อย่าง คือ ไม่พูดเท็จ ไม่พูดคำหยาบ ไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดเพ้อเจ้อ รักษาศีล เจริญภาวนา อย่างสม่ำเสมอ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก tnews.co.th

ความเห็นถูกปิด