แห่ขอโชค!! พญานาคขดบนบ่อน้ำโบราณ ในวัดดังเมืองพะเยา

ขอพรและโชคลาภ ของพญานาคก็ได้มีการฟ้อนเล็บรำถวายหน้ารูปปั้นพญานาค

50

ชาวบ้านทั้งในและนอกพื้นที่ต่างพากันเดินทางเข้ามาภายในวัดศรีบุญชุมบ้านป่าสักหมู่ 5 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยาพร้อมนำดอกไม้ธูปเทียนผ้า7 สีมาเซ่นไหว้และฟ้อนรำถวายขอโชคลาภกับพญานาคสีเหลืองทองอร่ามที่ขดอยู่บนบ่อน้ำโบราณภายในศาลาวัดเพื่อขอพรและขอโชคลาภให้ปกปักรักษาอยู่ดีมีสุข

จากการสังเกตพบว่าพญานาคได้ขดตัวอยู่บนบ่อน้ำโบราณโดยมีบาตรพระขนาดใหญ่ตั้งวางอยู่ตรงกลางของบ่วงพญานาคมีพระพุทธรูปพระเจ้าทันใจนั่งอยู่บนฝาบาตรเพื่อให้สาธุชนเข้ามากราบไหว้บูชาขอพรและ ขอโชคลาภปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขและความเป็นสิริมงคล

สำหรับการขอพรและโชคลาภ ของพญานาคก็ได้มีการฟ้อนเล็บรำถวายหน้ารูปปั้นพญานาคโดยมีกลุ่มชาวบ้านต่างพากันมาดูชมหลังจากฟ้อนรำถวายเสร็จต่างพากันนำเอาผ้า 7 สีผูกมัดพญานาค ปิดทองพระ บาตรพระ พร้อมกับลูบคลำตามลำตัวพญานาคและบาตรพระบางคนมองเห็นตัวเลขแตกต่างกันไป บางคนมองเห็น 3 ตัว บ้าง 2 ตัว บ้าง ที่เห็น 3 ตัวเช่น 864 , 252 / 2 ตัว 25 และตัวเลขอื่นที่แต่ละคนมองเห็น ต่างก็ได้จดเอาไว้เพื่อนำไปเสี่ยงโขคซื้อหวยงวดวันที่ 17 ม.ค. 63 นี้

นางธัญทิพย์ อะคะโล อายุ67ปี บ้านเลขที่ 74 หมู่ 12ชาวบ้านป่าสักสามัคคีตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา กล่าวว่า ได้สร้างศาลาคลุมบ่อน้ำโบราณภายในวัดศรีบุญชุมต่อมาได้ฝันว่าให้สร้างรูปปั้นพญานาคไว้บนปากบ่อน้ำโบราณไว้ด้วย ต่อมาได้สร้างรูปปั้นพญานาคขึ้นเมื่อปีพ.ศ พ.ศ.2552 จนถึงปัจจุบัน และทางวัดได้สูบเอาน้ำในบ่อน้ำโบราณมาทำน้ำมนต์ เพื่อให้ผู้คนทั่วไปนำไป สักการะบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลอีกด้วย พญานาค ยังสามารถบันดาลให้โชคลาภ แก่ผู้ที่มากราบไหว้บูชาด้วยอีกด้วย

สำหรับวัดศรีบุญชุม มีพระครูประยุตสีลสุนทร (ชาวบ้านเรียกพระนักเล็ง) เป็นเจ้าอาวาส วัดศรีบุญชุม บ้านป่าสัก หมู่ 5 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

พระครูประยุตสีลสุนทร เจ้าอาวาสวัดศรีบุญชุม กล่าวว่า วัดศรีบุญชุม ได้มีพระพุทธรูปเนื้อทองสำริดอายุกว่า 500 ปี ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์และมีเอกลักษณ์ อยู่ในองค์เดียวกันคือเป็นศิลปะเชียงแสน ปางมารวิชัย สิงห์ 1 สิงห์ 2 สิงห์ 3 อยู่ในองค์เดียวกัน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่มีองค์เดียว และ 1 เดียวของจังหวัดพะเยา ทุกวันจะมีสาธุชนทั่วไปเข้ามากราบไหว้บูชาขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคลกันเป็นประจำ รวมทั้งมาขอโขคลาภพญานาคที่ขดอยู่บนปากบ่อน้ำโบราณด้วย

ขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวจากเว็บmthai

 

ความเห็นถูกปิด