แห่ปลาช่อน พิธีแห่ขอฝนตามความเชื่อโบราณ

138

แห่ปลาช่อน พิธีแห่ขอฝนตามความเชื่อโบราณ

แห่ปลาช่อน พิธีแห่ขอฝนตามความเชื่อโบราณ

ดวงวันนี้ หากพูดถึงพิธีแห่ขอฝนตามความเชื่อของคนสมัยโบราณ นอกเหนือจากการแห่นางแมวแล้วนั้น คนโบราณยังมีพิธีแห่ปลาช่อนขอฝนด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะในปีที่เกิดปัญหาภัยแล้ง หรือ ฝนทิ้งช่วงยาวนาน ซึ่งพิธีกรรมขอให้ฝนตกนั้นจะมีการสวดมนต์คาถาปลาช่อนขอฝน 108 จบ พร้อมกับมีการนิมนต์พระสงฆ์ และนำเอาปลาช่อนมาทำพิธีเพื่อร่วมกันอธิษฐานขอให้ฝนให้ตกต้องตามฤดูกาล

     มัจฉราชจริยาคาถา คาถาปลาช่อน (มัจฉชาดก ที่มาของคาถาปลาช่อนขอฝน)

     ปุนะ ปะรัง ยะทา โหมิ มัจฉะราชา มะหาสะเร อุณเห สุริยะสันตา เปสะเร อุทะกัง ขียะถะ ตะโต กากา จะ คิชฌา จะ กังกากุลาละเสนะกัง ภักขายันติ ทิวารัตติง มัชเฌ อุปะนิสีทิยะ เอวัง จินเตสะหัง ตัตถะ สะหะ ญาติภิ ปิฏฐิโต เกนะ นุ โข อุปาเยนะ ญาติ ทุกขา ปะโมจะยัง วิจินตะยิตะวา ธัมมัฏฐัง สัจจัง อัททะสะ วัสสะยัง สะเจ ฐัตะวา ปะโมเจสิง ญาตีนัง ตัง อะติกขะยะ อะนุสสะริตะวา สะตัง ธัมมัง ปะระมัตถัง วิจินตะยัง อะกาสิง สัจจะกิริยัง ยัง โลเก ธุวะสัสสะตัง ยะโต สะรามิ อัตตานัง ยะโต ปัตโตสะมิ วิญญุตัง นาภิชานามิ สัญจิจจะ เอกะปาณิมหิ หิงสิตา เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ ปะชุนโน อะภิวัสสะตุ อะภิตถะนายัง ปะชุนนะ นิธิง กากัสสะ นาสะยะ กากัง โสกายะ รันเชหิ มัจเฉ โสกา ปะโมจะยะ สะหะ กะเต สัจจะวะเร ปะชุนโน อะภิวัสสิยะ ถลัง นินนัญจะ ปูเรนโต ขะเณนะ อะภิวัสสิยะ เอวะรูปัง สัจจะกิริยัง กัตะวา วิริยะมุตตะมัง วัสสาเปสิง มะหาเมฆัง สัจจะเตชะพะลัสสิโต สัจเจนะ เม สะโม นัตถิ เอสา เม สัจจะปาระมีติ ฯ มัจฉะราชา จะริยา นิฏฐิตาฯ

คำแปล ในกาลเมื่อเราเป็นพระยาปลาอยู่ในสระใหญ่ น้ำในสระแห้งขอดเพราะแสงพระอาทิตย์ในฤดูร้อน ที่นั้นกาแร้งนกกระสา นกตะกรุมและเหยี่ยว มาคอยจับปลากินทั้งกลางวันกลางคืน ในกาลนั้น เราคิดอย่างนี้ว่า เรากับหมู่ญาติถูกบีบคั้น จะพึงเปลื้องหมู่ญาติให้พ้นจากทุกข์ได้ด้วยอุบายอะไรหนอ เราคิดแล้วได้เห็นความสัตย์อันเป็นอรรถเป็นธรรมว่า เป็นที่พึ่งของหมู่ญาติได้ เราตั้งอยู่ในความสัตย์แล้ว จะเปลื้องความพินาศใหญ่ของหมู่ญาตินั้นได้ เรานึกถึงธรรมของสัตบุรุษ คิดถึงการไม่เบียดเบียนสัตว์ อันตั้งอยู่ในเที่ยงแท้ในโลก

ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งได้ แล้วได้กระทำสัจกิริยาว่า ตั้งแต่เราระลึกตนได้ ตั้งแต่เรารู้ความมาจนถึงบัดนี้ เราไม่รู้สึกว่าแกล้งเบียดเบียนสัตว์แม้ตัวหนึ่งให้ได้รับความลำบากเลย ด้วยสัจวาจานี้ ขอเมฆจงยังฝนให้ตกห่าใหญ่แน่ะเมฆ ท่านจงเปล่งสายฟ้าคำรามให้ฝนตกจงทำขุมทรัพย์ของกาให้พินาศไป ท่านจงยังกาให้เดือดร้อนด้วยความโศก จงปลดเปลื้องฝูงปลาจากความโศก พร้อมกับเมื่อเราทำสัจกิริยา เมฆส่งเสียงสนั่นครั่นครื้น ยังฝนให้ตกครู่เดียว ก็เต็มเปี่ยมทั้งที่ดอนและที่ลุ่มครั้นเราทำความเพียรอย่างสูงสุด อันเป็นความสัตย์อย่างประเสริฐเห็นปานนี้แล้วอาศัยกำลังอานุภาพความสัตย์ จึงยังฝนให้ตกห่าใหญ่ผู้เสมอด้วยความสัตย์ของเราไม่มีนี้เป็นสัจบารมีของเราฉะนี้แล.

อ้างอิงข้อมูลบางส่วน 9mahawed.blogspot.com / ภาพ fishing-marlmansoor

ความเห็นถูกปิด