โอม พยางค์ศักดิ์สิทธิ์ เครื่องหมายที่นำความสำเร็จ สุขสมหวังมาให้

383

โอม พยางค์ศักดิ์สิทธิ์ เครื่องหมายที่นำความสำเร็จ สุขสมหวังมาให้

เครื่องหมายโอม สัญลักษณ์แห่งศาสนาพราหมณ์

ในบทสวดมนต์ของเทพทุกองค์ในศาสนาพราหมณ์ จะขึ้นต้นด้วยคำว่า “โอม…” และในรูปวาดมหาเทพเกือบทุกรูป จะปรากฏเครื่องหมาย “โอม” อยู่ส่วนใดส่วนหนึ่งในภาพ ซึ่งคำว่า โอม นี้เป็นหัวใจหลักของศาสนาเลยทีเดียว!!

โอม… เป็นพยางค์ศักดิ์สิทธิ์ เป็นคำที่ถูกเอ่ยถี่ที่สุด ในการสวดมนต์ทุกบทของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู

โอม พยางค์ศักดิ์สิทธิ์ เครื่องหมายที่นำความสำเร็จ สุขสมหวังมาให้

คำว่า โอม มีลักษณะดังที่เห็นในรูป สังเกตุได้จากลักษณะเด่น คือ
– มีเครื่องหมายคล้ายเลข 3 นำหน้า
– มีเครื่องหมายคล้าย ง. งู ต่อท้าย
– มีถ้วยและหยดน้ำ (เครื่องหมายจุดพินทุ) อยู่ด้านบน

อักขระ โอม เกิดจากการเรียกพระนามของพระตรีมูรติทั้ง 3 รวมกันเป็นคำเดียว ซึ่งแยกได้ดังนี้
อะ – มาจากเสียงสุดท้ายของคำว่า พระศิวะ (อะ)
อุ – มาจากเสียงสุดท้ายของคำว่า พระวิษณุ (อุ)
มะ – มาจากเสียงสุดท้ายของคำว่า พระพรหมมะ (มะ)

คำว่า โอม ยังสามารถแยกออกเป็นคำๆ ซึ่งมีที่มาโดยการเปล่งเสียงแต่ละคำของมหาเทพได้อีกดังนี้

  1. ตัว อะ – ออกจากพระพักตร์ทางทิศเหนือของมหาเทพ
  2. ตัว อุ – ออกจากพระพักตร์ทางทิศตะวันตกของมหาเทพ
  3. ตัว มะ – ออกจากพระพักตร์ทางทิศใต้ของมหาเทพ
  4. ตัว . (พินทุ) – ออกจากพระพักตร์ทางทิศตะวันออกของมหาเทพ
  5. เสียง นาท (เสียงที่มนุษย์ไม่สามารถได้ยินและเข้าใจได้) – ออกจากกลางพระพักตร์ของมหาเทพ

เมื่อท่านผู้ศรัทธาเดินผ่านเทวาลัยพระพิฆเนศวร หรือมหาเทพองค์ใดๆ ควรพนมมือขึ้นเพื่อทำความเคารพ และให้เอ่ยคำว่า “โอม…” สั้นๆ เพียงคำเดียวในกรณีที่จำบทสวดเทพองค์นั้นๆ ไม่ได้ และไม่ใช่เอ่ยคำว่า “สาธุ” ต้องเป็นคำว่า “โอม” เท่านั้น จะสวดมนต์ จะขอพร จะกราบ หรือกระทำสิ่งใดก็ตามแต่ ให้เอ่ยคำว่า “โอม” เสมอ

ท่านผู้ศรัทธาควรหมั่นสวดบูชาเครื่องหมายโอมนี้ด้วยเสมอ หลังจากที่สวดบูชาเทพทุกองค์เสร็จแล้ว มีคำสวดดังนี้

โอม การัม พินทุสัมยุกตัม
นิตยัม ธยายันติ โยคินา
กามะทัม โมกะสะทัม ไจวะ
โอม การายะ นะโม นะมะ ฯ

ความหมาย

เครื่องหมาย โอม อันศักดิ์สิทธิ์นี้ ปรากฏคู่กับเครื่องหมาย พินทุ เสมอ
อันจะเป็นเครื่องหมายที่นำความปรารถนา สุขสมหวังมาให้
สามารถขจัดอุปสรรคทั้งหลายให้หมดสิ้น และชี้นำเหล่าโยคีไปสู่ปรีชาญาณ
ข้าพเจ้าขอน้อมสักการะเครื่องหมายโอมอันศักดิ์สิทธิ์นี้

ขอขอบคุณข้อมูลจาก dhamma.mthai.com

ความเห็นถูกปิด