ใครมีหนี้ เก็บเงินไม่อยู่ โดนโกง ต้องแก้แบบนี้

128

ใครมีหนี้ เก็บเงินไม่อยู่ โดนโกง ต้องแก้แบบนี้

 

ใครมีหนี้ เก็บเงินไม่อยู่ โดนโกง ต้องแก้แบบนี้

 

ใครที่มีหนี้ทั้งในระบบ และนอกระบบคือปัญหาที่หลายคนแก้ไม่ตก จนบางคนคิดท้อแท้ คนอื่นรุ่นเดียวกันร่ำ รวยไปแล้ว แต่ตนเองมีเจ้าหนี้ทั้งหลายมาตามทวงจนอายชาวบ้าน สงสัยไหมว่า คือกรรมเก่าที่เคยสร้างตั้งแต่ปาง ก่อน จะแก้กรรมอย่างไรบทความนี้

ใครที่มีหนี้ เก็บเงินไม่อยู่ คนโบราณว่า เพราะกรรมที่เคยก่อไว้แต่ชาติก่อนไปคดโกง ที่ดินที่นา ทรัพย์สินผู้อื่น ไปปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยสูง ยักยอกคดโกงทรัพย์จากผู้อื่น ผลกรรมที่ตกมาคือตนต้องมีหนี้ ไม่ว่าจะ บัตรเครดิต หรือความฟุ่มเฟือยที่เกินฐานะตน แต่วิธีที่คนจีนโบราณใช้กันมานานสำหรับคนมีหนี้คือเลือก ข้าวสารชนิดที่ดีที่สุดที่ฐานะตนเองซื้อได้ จำนวนมากกว่าน้ำหนักตัวเองหนึ่งกิโลกรัม กล่าวคือตัวเองหนักเท่าใด นำข้าวสารจำนวนมากกว่าน้ำหนักตนเองหนึ่งกิโลกรัม ไปใช้ในโรงครัววัด จะทยอยนำไปหรือนำไปทั้งหมด ยัง ไม่มีการกำหนดแน่ชัด ใครที่ฐานะไม่ดีควรเลือกวิธีทยอยนำไปจนครอบ คนเฒ่าคนแก่เชื่อว่าเมล็ดข้าวสารคือตัว แทนความมั่งคั่ง การมีอยู่ การทำบุญโดยใช้ข้าวสารจะเสริมดวงเรื่องการมี และจำนวนข้าวสารที่นับไม่ได้จะแก้ กรรมเรื่อง ทดแทนแก้กรรมเรื่องหนี้สิน คนจีนรุ่นก่อน ๆ จะไม่ยอมให้ครัวตนเองขาดข้าวสาร ต้องมีไว้ไม่ขาด ไม่ พร่องคือมงคลชีวิต

เมื่อนำข้าวสารไปวัดแล้ว ตั้งใจกรวดน้ำ ขอขมากรรมให้เจ้ากรรมนายเวรแต่ปางก่อน ที่เคยคดโกง ปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยสูง และนำเงินเหรียญหนึ่งบาท ห้าบาท สิบบาทจำนวนหนึ่งไปอธิษฐาน ภาวนาต่อหน้าพระ ประธานในวัด จะแก้กรรมที่ตนเคยโกงผู้อื่นยักยอกทรัพย์ในชาติปางก่อน แล้วนำเหรียญใส่ตู้บริจาคที่ วัด

คนโบราณสอนลูกหลานตนเองอยู่เสมอว่า การมีชีวิตตามฐานะคือการป้องกันปัญหาหนี้สิน และ ความขัดสน ลองนำปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในชีวิต ควรอยู่อย่างเพียงพอตามฐานะ มีเหตุมี ผลว่าอะไรควรไม่ควรจ่าย เตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต อย่างมีความรู้และคุณธรรม เชื่อว่าจะแก้ ปัญหาเรื่องหนี้สินได้อย่างดี

 

 

ที่มา :  https://thaiza.com/horoscope

ความเห็นถูกปิด