ไปสมัครงานต้องสวดคาถานี้เลย

137

ไปสมัครงานต้องสวดคาถานี้เลย

คาถาสมัครงาน ใช้ท่องก่อนออกจากบ้านไปสัมภาษณ์หรือสมัครงานจะทำให้มีเสน่ห์เป็นที่ประทับใจ

ตั้งนะโม 3 จบ

พุทธัสสาหัง นิยยาเทมิ สะริรัญ ชีวิตัญวิทัง
นะโมมิตตามนุสสาจะ นะเมตตา โมกรุณา

หางานยากไม่ได้งานสักทีลองท่องคาถานี้ก่อนไปสมัครงานก่อนไปสัมภาษณ์งานวันนี้อาจเป็นของคุณก็เป็นได้

คาถาสมัครงาน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก mthai.com

ความเห็นถูกปิด