ไหว้ขอพรในเรื่องสุขภาพ “ปู่ชีวกโกมารภัจจ์” วัดโคกสมานคุณ หาดใหญ่

23

ไหว้ขอพรในเรื่องสุขภาพ “ปู่ชีวกโกมารภัจจ์” วัดโคกสมานคุณ หาดใหญ่

เห็นด้วยกับคำกล่าวที่ว่า “การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ” หรือไม่ ? สำหรับฉันนั้นเห็นด้วยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดขึ้นกับตนเอง ทำให้ได้รู้ซึ้งถึงคำกล่าวนี้อย่างไม่มีข้อโต้แย้ง เมื่อเกิดการเจ็บป่วยขึ้น นอกจากการดูแลรักษาตนเองแล้ว ในบางครั้งก็อาจจะต้องพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่พึ่งทางใจด้วยเหมือนกัน สำหรับบทความนี้เป็นการรีวิวที่ไหว้ขอพรในเรื่องสุขภาพ โดยเป็นการขอพรกับ “ปู่ชีวกโกมารภัจจ์” ณ วัดโคกสมานคุณ พระอารามหลวง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จะเป็นอย่างไรบ้างนั้น มาติดตามกันต่อเลยนะคะ

 

สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ฉันมีอาการปวดศีรษะอยู่บ่อยครั้ง จากการสังเกตตนเองฉันพบว่ามักจะเป็นในช่วงที่มีประจำเดือน การเสียเลือดไปกับประจำเดือน ขณะที่ร่างกายสร้างเลือดใหม่ไม่ทัน จึงทำให้เกิดอาการปวดศีรษะเกิดขึ้น ฉันพยายามศึกษาข้อมูลพร้อมทั้งหาหนทางที่จะเยียวยารักษาตนเองให้กลับมาเป็นปกติโดยเร็ว แต่ก็ยังเลี่ยงที่จะไปรักษากับแพทย์แผนปัจจุบัน (ไม่ได้มีอคติอะไร แต่จะเก็บไว้เป็นทางเลือกหลังสุดค่ะ) เริ่มต้นฉันตัดสินใจไปพบแพทย์แผนไทยที่ สมานคุณคลินิกการแพทย์แผนไทย ซึ่งตั้งอยู่ใต้ฐานหลวงปู่ทวด วัดโคกสมานคุณ นั่นเอง

ฉันเคยมาวัดโคกสมานคุณไม่รู้กี่หนกี่ครั้งแล้ว แต่ก็ไม่ยักจะรู้ว่ามีคลินิกแพทย์แผนไทยอยู่ที่นี่ด้วย ที่ได้ทราบเกิดจากการค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตอนนั้นขณะที่ฉันกำลังมองหาประตูทางเข้าคลินิก แต่สายตาของฉันก็ต้องสะดุดกับรูปปั้นหนึ่งที่อยู่บริเวณด้านหน้าคลินิกนั่นเอง ใช่แล้วค่ะ รูปปั้นที่ว่านั้นคือ “ปู่ชีวกโกมารภัจจ์” นั่นเอง ฉันเดินเข้าไปใกล้รูปปั้นนั้นมากขึ้น และมองไปที่ใบหน้าของท่าน ฉันรู้สึกได้ถึงความเมตตาของท่าน อาจเป็นเพราะฉันได้เคยทราบประวัติของท่านมาก่อนก็เป็นได้

โดยประวัติของท่านนั้นเชื่อว่าทุกคนน่าจะพอรู้จักกันว่าท่านเป็นแพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้า โดยเริ่มต้นนั้นท่านมีแรงปรารถนาที่จะช่วยเหลือผู้คนให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ จึงทำการศึกษาเรียนรู้ศิลปะวิชาการแพทย์ นอกจากนั้นท่านยังเป็นผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา และเนื่องจากวิธีการรักษาของแพทย์แผนอินเดียรวมถึงอายุรเวทศาสตร์นั้นมีบทบาทต่อการแพทย์แผนไทย ดังนั้นในประเทศไทยเองจึงได้ยกย่องปู่ชีวกโกมารภัจจ์มาจวบจนทุกวันนี้

วันนั้นฉันจึงได้ตั้งจิตไหว้ขอพรท่านในเรื่องสุขภาพว่า ขอให้ได้เจอการรักษาที่เป็นไปในทางที่ดีและทำให้ฉันกลับมามีสุขภาพที่ดีดังเดิม จากนั้นฉันจึงเดินเข้าไปด้านในคลินิกแพทย์แผนไทยแห่งนั้นเพื่อทำการพบแพทย์ ทั้งนี้จากการเข้ารับการรักษาวันนั้นทำให้ฉันได้รับคำแนะนำถึงสาเหตุการเกิดการปวดศีรษะ ได้รับการแนะนำถึงวิธีปฏิบัติตนที่ถูกต้อง รวมถึงได้ยาแผนไทยกลับมารับประทานที่บ้าน

อาการของฉันค่อย ๆ ดีขึ้นตามลำดับ หลายเดือนผ่านไปจนแทบจะลืมไปเลยด้วยซ้ำว่าเคยปวดศีรษะมาก ๆ ขณะที่มีประจำเดือน ทั้งนี้ฉันไม่ได้รับประทานยาแล้ว แต่เป็นการดูแลตนเองด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แทน ตลอดจนยังคงปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้รับในวันนั้น

ต่อมาเมื่อมีโอกาสฉันจึงได้ซื้อพวงมาลัยไปสักการะปู่ชีวกโกมารภัจจ์ ประหนึ่งว่าเป็นการขอบคุณจากการที่พรที่ฉันขอไว้กับท่านนั้นได้บรรลุความสำเร็จเรียบร้อยแล้ว เพราะการขอพรในวันนั้นมันทำให้ฉันมีกำลังใจที่จะดูแลรักษาตนเอง ทำให้เกิดความเชื่อว่าฉันสามารถหายเป็นปกติได้ รวมถึงเชื่อและศรัทธาในยาตลอดจนคำแนะนำที่ได้รับจากแพทย์แผนไทยในวันนั้น ฉันกลับมามีสุขภาพที่แข็งแรงอีกครั้ง

ที่นี่ไม่อนุญาตให้จุดธูปเทียน ดังนั้นฉันจึงถวายเฉพาะมาลัยเท่านั้น จากนั้นตั้งนะโม 3 จบ พร้อมทั้งตั้งจิตกล่าวคำบูชา ดังนี้

พระคาถาบูชาปู่ชีวกโกมารภัจจ์

โอมนะโม ชีวะโก สิระสาอะหัง การุณิโก สัพพะสัตตานัง โอสะถะ

ทิพพะมันตัง ปะภาโส สุริยาจันทัง โกมาระภัจโจ ปะกาเสสิ

วันทามิ ปัณฑิโด สุเมธะโส อะโรคา สุมะนาโหมิ

นะอะ นะวะ โรคา พยาธิ วินาสสันติ

ส่วนคำอธิษฐานขอพรมีดังนี้

คำอธิษฐานขอพรปู่ชีวกโกมารภัจจ์

ขอบารมีแห่งบรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์ จงคุ้มครองให้ข้าพเจ้า (ชื่อ-สกุล) พ้นจากโรคร้ายภัยเวร โรคเวรโรคกรรม

ขอให้มีอายุมั่นขวัญยืน มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี

ขอให้อานิงส์แห่งคำอธิษฐานนี้ จงคุ้มครองข้าพเจ้า นับตั้งแต่บัดนี้ ล่วงไปเบื้องหน้าเทอญ

ที่นี่มีน้ำมนต์วางไว้ให้ด้วยสามารถใช้กระบวยตักมาสักเล็กน้อย แล้วรดใส่มือเพื่อทำการประพรมที่ศีรษะหรือตามตัวเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ

หากคุณกำลังรู้สึกท้อใจกับปัญหาสุขภาพ ไม่ว่ากำลังทำการรักษาอยู่หรือกำลังหาวิธีการรักษา และไม่ว่าจะเป็นการรักษาด้วยวิธีเช่นไร แนะนำว่าลองไปไหว้ขอพรในเรื่องสุขภาพกับปู่ชีวกโกมารภัจจ์ดู หากคุณอยู่ที่หาดใหญ่ก็สามารถไปได้ที่ใต้ฐานหลวงปู่ทวด บริเวณด้านหน้าสมานคุณคลินิกการแพทย์แผนไทย วัดโคกสมานคุณ หาดใหญ่ แต่หากคุณไม่ได้อยู่ในพื้นที่นี้ คุณสามารถไปไหว้ขอพรกับปู่ชีวกโกมารภัจจ์ในพื้นที่ที่คุณอยู่อาศัยได้เช่นกัน หวังว่าบทความนี้คงช่วยสร้างกำลังใจในเรื่องสุขภาพให้กับคุณได้ไม่มากก็น้อยนะคะ สุดท้ายนี้ ขอความสุขภาพดีจงมีแก่ผู้อ่านทุก ๆ ท่านด้วยค่ะ

ที่ตั้งปู่ชีวกโกมารภัจจ์ : บริเวณด้านหน้าของฐานหลวงปู่ทวด ติดกับประตูทางเข้าสมานคุณคลินิกการแพทย์แผนไทย วัดโคกสมานคุณ พระอารามหลวง ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

ขอขอบคุณการออกแบบปกจาก Canva.com
ภาพประกอบบทความทั้งหมด โดย Pintas (ผู้เขียนเอง)
เครดิต : horoscope.trueid.net

ความเห็นถูกปิด

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com