ไหว้บูชา”พ่อปู่พญายมราช” วัดชัยสิทธาวาส สามโคก เพิ่มความมงคล

130

ไหว้บูชา”พ่อปู่พญายมราช” วัดชัยสิทธาวาส สามโคก เพิ่มความมงคล

อานิสงส์องค์พญายมราช

พญายมเป็นเทพแห่งความตาย การบูชาพระองค์นั้นจะมีอานิสงส์สำคัญเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลเรื่องการต่ออายุให้ยาวนาน หรือหายจากโรคภัยต่างๆ

คาถาบูชาองค์พญายมราช

โอม พะยามะราชะ อุปาทะวะตายะ มะหิสสะ พาหะนายะ ทักขิณะทิสะ ฐิตายะ อาคัจฉัญภุญชะตุ ขิปปะยะตุ วิปปะยะตุ สะวาหะ สะวาหะยะ สัพพะ อุปาทะวะ วินาสายะ สัพพะ อันตะรายะ วินาสายะ สุขขะวัฑฒะโก โหตุ อายุ วัญญะ สุขะ พะลัง อัมหากัง รักขันตุ สะวาหะ สะวาหายะ

(ท่องคาถา 3 จบ แล้วจึงเป่ามนต์ที่ท่องใส่เครื่องบวงสรวงจนครบ 3 ครั้ง) จากนั้นให้ยกเครื่องบูชาไปตั้งวางไว้ที่ทางสามแพร่งหรือสามแยกทางทิศใต้

สำหรับการสวดเพื่อขอความเป็นสิริมงคลก็ให้ท่องตามกำลังวันเกิดหลังจากที่ทำพิธีบูชาข้างต้นแล้ว โดยให้สวดวันละ 1 จบก่อนเข้านอน หรือตอนเช้าก็ได้

ขอขอบคุณข้อมูลจาก sanook.com

ความเห็นถูกปิด