ไหว้พระเสริมดวง 12 ราศี ไหว้วัดไหน มีแต่รวยกับรวย

118

ไหว้พระเสริมดวง 12 ราศี ไหว้วัดไหน มีแต่รวยกับรวย

 


1. ราศีมังกร และ ราศีธนู
ชาวราศีมังกรและชาวราศีธนู แนะนำให้ไปไหว้พระเสริมดวงที่ วัดป่าภูก้อน จ.อุดรธานี วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน้ำโสม ด้วยความสง่างามและความศักดิ์สิทธิ์ของอาณาเขตพุทธอุทยาน และป่าสงวนแห่งชาติบนเนื้อที่กว่า 3,000 ไร่ จึงควรแก่การบำเพ็ญภาวนารักษากายวาจาและจิตใจในกรรมฐานเป็นที่สุด นอกจากนี้ยังมี พระปฐมรัตนบูรพาจารย์มหาเจดีย์ ซึ่งได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐานอีกด้วย


2. ราศีกุมภ์
ชาวราศีมังกรกุมภ์ แนะนำให้ไปไหว้พระเสริมดวงที่ วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร จ.กรุงเทพฯ เป็นวัดโบราณก่อนสมัยอยุธยา เดิมชื่อว่าวัดสมอราย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ใกล้กับท่าวาสุกรี สามเสน เคยเป็นที่ประทับของรัชกาลที่ 4 ระหว่างทรงผนวช และเป็นที่ก่อกำเนิดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกายด้วย ชาวราศีกุมภ์ควรไปกราบสักการะพระสัมพุทธวัฒโนภาส ที่ประดิษฐานอยู่ในห้องหลังสุดของอุโบสถ เพื่อความเป็นสิริมงคล อีกหนึ่งจุดที่สำคัญของวัด คือ ศาลาการเปรียญที่ตั้งอยู่หน้าวัด สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง โดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงให้สร้างเลียนแบบจากศาลาการเปรียญวัดใหญ่สุวรรณาราม จ.เพชรบุรี


3. ราศีมีน
ชาวราศีมีน แนะนำให้ไปไหว้พระเสริมดวงที่ วัดพระธาตุเชิงชุม จ.สกลนคร ตั้งอยู่ถนนเจริญเมือง อ.เมือง สร้างขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐานชัด แต่นับเป็นปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองสกลนครมาแต่โบราณ ภายในพระวิหารเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระองค์แสน เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวสกลนครที่ศักดิ์สิทธิ์มากอีกองค์หนึ่งของประเทศ และเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนใน จ.สกลนคร เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะเชียงแสนค่ะ แนะนำให้ชาวราศีมีนมานั่งสมาธิอธิฐานจิตเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิต


4. ราศีเมษ
ชาวราศีเมษ แนะนำให้ไปไหว้พระเสริมดวงที่ วัดทิพยวารีวิหาร หรือ วัดกัมโล่วยี่ จ.กรุงเทพฯ ตั้งอยู่บนถนนตรีเพชร ซึ่งสร้างในสมัยกรุงธนบุรีในปี พ.ศ. 2319 ในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี เป็นวัดในพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน สังกัดคณะสงฆ์จีนนิกายค่ะ โดยวัดแห่งนี้มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ หรือ บ่อน้ำทิพย์ และเทพมังกรเขียว เป็นเทพารักษ์ประจำบ่อน้ำประจำวัด จนมีการตั้งศาลเทพเจ้ามังกรเขียวขึ้นมา และถือเป็นวัดที่คนจีนนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่ง เป็นที่นิยมในการมาขอพรให้สมความปรารถนา คุ้มครองดวงชะตา เสริมพลังบารมี และโชคลาภ นอกจากนี้ภายในวัดยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนนิยมไปกราบไหว้ เช่น หมออูโต๋ว, เทพปรองดองหรือเทพแห่งความรัก, เทพขุนพลเอี่ยยิ่ม ที่มีดวงตายื่นออกมา, องค์ซำกวง หรือเทพ 3 ตา, พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร, หลวงจีนคณาณัติจีนพรต (เย็นบุญ) อดีตเจ้าอาวาสวัดทิพยวารีวิหาร


5. ราศีพฤษภ
ชาวราศีพฤษภ แนะนำให้ไปไหว้พระเสริมดวงที่ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร จ.กรุงเทพฯ ตั้งอยู่ถนนมิตรภาพไทย-จีน แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ เป็นวัดโบราณสร้างเมื่อสมัยใดไม่ปรากฏหลักฐาน เดิมมีชื่อว่า วัดสามจีนใต้ มีเรื่องเล่าว่าวัดสามจีน เดิมมีอยู่สามวัด คือ วัดสามจีนอยู่ในคลองบางอ้อด้านตรงข้ามกับเทเวศร์วัดหนึ่ง , วัดสามจีนเหนือ บางท่านก็ว่าอยู่ที่บางขุนพรหม บางที่ก็ว่าอยู่ที่จ.นนทบุรี สำหรับวัดที่อยู่บางขุนพรหม คือ วัดสังเวชวิศยาราม ส่วนที่อยู่จังหวัดนนทบุรี ได้แก่ วัดโชติการาม อำเภอเมืองนนทบุรี และวัดสามจีนใต้ ได้แก่ วัดไตรมิตรวิทยาราม เหตุที่เรียกว่าวัดสามจีน ก็เนื่องด้วยเหตุว่ามีชาวจีน 3 คนได้ช่วยกันก่อสร้างขึ้นมาจึงได้นามว่า วัดสามจีน นั่นเอง และหากชาวราศีพฤษภไปจะต้องไปกราบไหว้หลวงพ่อทองคำ หรือพระสุโขทัยไตรมิตร พระพุทธรูปสมัยสุโขทัยที่มีความศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นที่เคารพและศรัทธาทั้งชาวไทยและชาวจีน ไปขอพรให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง


6. ราศีเมถุน
ชาวราศีเมถุน แนะนำให้ไปไหว้พระเสริมดวงที่ วัดศรีชุม จ.สุโขทัย ที่นี่เป็นโบราณสถานในเขตอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่ อยู่ในมณฑปชื่อว่า พระพุทธอจนะ ซึ่งหมายถึง ความไม่หวั่นไหว เมื่อครั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงยกกองทัพไปปราบกบฏที่เมืองสวรรคโลก ได้มีการมาชุมนุมที่วัดศรีชุมก่อน และมีการวางแผนสร้างขวัญกำลังใจให้กับเหล่าทหารด้วยการให้ทหารนายหนึ่งปีนบันไดขึ้นไปทางด้านหลังขององค์พระพุทธรูปและพูดให้กำลังใจแก่เหล่าทหาร จึงเป็นตำนานของ พระพูดได้ นั่นเอง อีกทั้งวัดศรีชุมแห่งนี้ยังได้มีการจัดพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาอีกด้วย พระพุทธอจนะ เป็นที่เลื่องลือในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ จึงเป็นตำนานเล่าขานอันเลืองชื่อ โดยแนะนำให้ชาวราศีเมถุนมาสวดมนต์ นั่งสมาธิ ถวายบุญกุศลแก่เทวดารัษาตัว และเจ้ากรรมนายเวรที่นี่


7. ราศีกรกฎ และ ราศีพิจิก
ชาวราศีกรกฎและชาวราศีพิจิก แนะนำให้ไปไหว้พระเสริมดวงที่ วัดพนัญเชิง จ.อยุธยา วัดแห่งนี้เป็นพระอารามหลวงที่มีประวัติมายาวนาน เป็นวัดเก่าแก่และสำคัญวัดหนึ่งของอยุธยา มีหลวงพ่อโตหรือพระพุทธไตรรัตนนายก เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือในหมู่ชาวจีนมากโดยเรียกกันว่า ซำปอกง นอกจากชาวไทยแล้วยังมีผู้มีเชื้อสายจีนหลั่งไหลกันมากราบไหว้บูชาจำนวนมากและเป็นประจำทุกปี โด่งดังเป็นอย่างมากในเรื่องของการค้าขาย ทำมาหากินเจริญรุ่งเรืองหากใครมีอาชีพค้าขายจะยิ่งเพิ่มสิริมงคลให้กับตัวเอง ดังนั้นชาวราศีกรกฏที่ทำอาชีพค้าขายจะต้องมาที่นี่ให้ได้


8. ราศีสิงห์
ชาวราศีสิงห์ แนะนำให้ไปไหว้พระเสริมดวงที่ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร จ.กรุงเทพฯ เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ตั้งอยู่ใกล้กับเชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้า ฝั่งธนบุรี เป็นวัดที่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์ (ดิศ บุนนาค) เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าพระยาพระคลัง ว่าที่กรมท่าและสมุหพระกลาโหม ได้อุทิศสวนกาแฟสร้างเป็นวัดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2371 ซึ่งมีอาณาเขตติดกับบ้านสมเด็จเจ้าพระยาฯ ครั้นเมื่อ พ.ศ. 2375 ได้ถวายเป็นพระอารามหลวงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระราชทานนามว่า “วัดประยุรวงศาวาส” ชาวบ้านนิยมเรียกว่า วัดรั้วเหล็ก เพราะมีรั้วเหล็กเป็นกำแพงวัดอยู่เป็นบางตอน วัดแห่งนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวราศีสิงห์ควรไปสักการะ คือพระบรมสารีริกธาตุที่พระบรมธาตุมหาเจดีย์นั่นเองค่ะ นอกจากนั้นวัดแห่งนี้ยังบูรณะจนได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 1 หรือ Award of Excellence จากโครงการประกวดรางวัลเพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ประจำปี 2556 จากยูเนสโก


9. ราศีกันย์
ชาวราศีกันต์ แนะนำให้ไปไหว้พระเสริมดวงที่วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร จ.กรุงเทพฯ เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร ตั้งอยู่ริมถนนบวรนิเวศน์และถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร วัดบวรนิเวศวิหารนี้มีศิลปกรรม และถาวรวัตถุที่มีค่าควรแก่การศึกษามากมาย ชาวราศีกันย์ควรไปกราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุ องค์พระไพรีพินาศ ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้ศัตรูผู้คิดไม่ดีกับตัวเราแพ้พ่าย หรือกลับใจมาเป็นมิตรกับเรา และควรไปกราบพระประธานในพระอุโบสถ คือพระโตและพระพุทธชินสีห์เพื่อ ให้ประสบความสำเร็จยิ่ง ๆ ขึ้นไป


10. ราศีตุลย์
ชาวราศีตุลย์ แนะนำให้ไปไหว้พระเสริมดวงที่ วัดเขตร์นาบุญญาราม จ.จันทบุรี ตั้งอยู่ที่ ถนนเบญจมราชูทิศ ในตัวเมืองจันทบุรี เป็นวัดญวนซึ่งก่อสร้างเป็นศิลปะแบบจีนปนไทย เป็นวัดเก่าแก่สร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า เมื่อปี พ.ศ.2377 ตั้งอยู่ใจกลางเมืองจันทบุรี และเป็นศูนย์รวมพุธศาสนิกชนฝ่ายมหายานทั้งใกล้และไกล พระประธานในวัดทั้ง 3 องค์มีความศักดิ์สิทธิ์มาก ภายในวัดมีอาคารโรงเจเพื่อรองรับผู้ที่มาถือศีลกินเจ เป็นเวลายาวนานกว่าร้อยปี ที่วัดแห่งนี้จะมีนกนางแอ่นป่ามาสร้างรังสีดำขนาดใหญ่ห้อยย้อยลงมาจากกลางเพดานโบสถ์ และยังมีรังเล็ก ๆ อยู่ตามหัวเสาที่อยู่ด้านหน้าโบสถ์อีกด้วย นกนางแอ่นเหล่านี้มาอาศัยทำรังที่วัดเป็นเวลากว่า 20 ปีแล้ว โดยจะบินออกไปหาอาหารในตอนเช้าและบินกลับมาเข้ารังในตอนเย็น

 

เครดิต : expedia

ความเห็นถูกปิด