3 บทสวดก่อนออกจากบ้าน เดินทางแคล้วคลาดปลอดภัย

206

3 บทสวดก่อนออกจากบ้าน เดินทางแคล้วคลาดปลอดภัย

คาถาเดินทางโดยสวัสดิภาพ

อิติปิโส ภควา ยาตรายามดี วันนี้ชัยศรี สวัสดีลาโภ นะโมพุทธายะ (ท่อง 3 จบ )

 

คาถาใช้สวดก่อนขับรถ หรือระหว่างขับรถ

เมตตัญจะ สัพพะโลกัสมิง มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง

 

คาถาแคล้วคลาด ใช้สวดก่อนเดินทางหรือขึ้นเครื่องบิน

(ท่อง 3 จบ )

พุทธาอะนุนามะริยาสุขังเขยเย

พุทธาอะนินาสุหะลาลิสังเขยเย

พุทธาริโยเคมะกุลักขะกัปปะเก

วันทามิเตสุระนะรักกะเมสะเม

ขอขอบคุณข้อมูลจาก sanook.com

ความเห็นถูกปิด