4 ทริคขอพร เปิดทรัพย์รับโชคจากท้าวเวสสุวรรณ

137

4 ทริคขอพร เปิดทรัพย์รับโชคจากท้าวเวสสุวรรณ

  1. การบูชา จุดธูป 9 ดอก และถวายดอกกุหลาบ 9 ดอก หรือพวงมาลัย 1 พวง นิยมของหรือถวายเป็น ดอกไม้สีแดง น้ำแดง ผลไม้
  1. ตั้งนะโม 3 จบ ท่องคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ 9 จบ
  1. ขอพรด้านทรัพย์สิน เงินทอง เสริมด้วยการทำบุญ เครื่องสังฆทาน 1 ชุด ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
  1. ข้อควรปฏิบัติ
  • ต้องเป็นคนดีมีน้ำใจ
  • รักษาศีล 5
  • ไม่ทำลายศาสนา
  • ไม่เอาเปรียบผู้อื่น

 

 

ความเห็นถูกปิด