7 คาถาบูชาพญาครุฑ สร้างบารมี เสริมชีวิตให้รุ่งเรืองแบบสุดปัง

143

7 คาถาบูชาพญาครุฑ สร้างบารมี เสริมชีวิตให้รุ่งเรืองแบบสุดปัง

วิธีบูชาพญาครุฑ

เมื่อได้รับองค์พญาครุฑแบบบูชามา ให้อัญเชิญนำเข้าอาคารบ้านเรือนภายในเที่ยงวัน

ทำการจุดธูปบอกกล่าวแด่เจ้าที่เจ้าทางหรือตี่จู๋เอี๊ย (ใช้ธูป 5 ดอก) เพื่อเป็นการขออนุญาตนำองค์พญาครุฑมาประทับ ณ สถานที่แห่งนี้

จัดเครื่องบวงสรวงรับด้วยการจุดธูปครั้งแรก 9 ดอก จุดเทียน 1 คู่, พวงมาลัย 1 พวง, ผลไม้ 1 หรือ 3 อย่าง, ถั่วหรืองา 1 ถ้วย, น้ำเปล่า 1 แก้ว (*งดถวายของคาว บุหรี่ และเหล้า)

สามารถวางรวมอยู่กับหิ้งพระได้โดยไว้ชั้นล่างสุด แต่ถ้าเดิมทีหิ้งของท่านบูชาพญานาคอยู่แล้ว ก็ให้วางชั้นเดียวกันได้ โดยไม่ต้องกลัวอาถรรพ์ใด ๆ ทั้งสิ้น สามารถวางบูชาร่วมกับองค์พระพิฆเนศได้ไม่มีปัญหา

คาถาสวดอัญเชิญสรรเสริญองค์พญาครุฑ

*ตั้งนะโม 3 จบแล้วว่า

คะรุปิจะ กิติมันตัง มะ อะ อุ

โอมพญาครุฑ รุจ รุจ แล้วรวย

นะได้เงิน นะได้ทอง นะเจริญ

นะมั่นคง นะได้ทรัพย์ นะเมตตา

อิติปิโสภะคะวาพระพุทธเจ้าสั่งมา

พญาครุฑล้างอาถรรพณ์

อิติคงเนื้อ อิติคงหนัง

พญาครุฑยันติ อภิปูยาจามิ

พญาครุฑจะผุด มนุษย์จะเกิด

พุทธังแคล้วคลาด

ธัมมังแคล้วคลาด

สังฆังแคล้วคลาด

องค์พระพุทธเจ้าย่างบาท

นะปัจจะโยโหนตุ

พระคาถาบูชาพญาครุฑจิตรสุบรรณ พระอาจารย์โต ฐิตวิริโย (วัดพระบาทปางแฟน จ.เชียงใหม่)

โอมเอยพญาครุฑเวหาหน วิหคลมจงพัดพา สิทธิกิจจัง สิทธิกัมมัง สิทธิลาภัง ภะวันตุเม

โอม วิษณุยะ เทวะตา อิทธิโย อัญชะลียายะคุณังพิธีปูชิตตะวา อาคัจฉายะ อาคัจฉาหิ ปักการา ปักการะกาเรติ สัมผัสโส สัมผัสสะ กายะยานัง เทวะ มะนุสสานัง อัญชะลียายะ นมัสศิกา ปูชิตตะวา อิสวาสุ (*บทสวดของหลวงพ่อผาด)

โอม มะมุต มหามุต ข้าพญาครุฑจะเดินหน ฝูงนาคาจงถอยไปให้พ้น

ข้าจะเสกด้วยนะโมพุทธายะ นะชาลีติ ปู่ก้าวเสด็จก๋า สิทธัตถะ พญาครุฑเจ้าเอ๋ย

อยู่แล้วหรือยัง ข้าอยู่แล้วไง ขอให้ช่วยได้งานการเงินการทองทุกอย่าง ขอมาก ๆ หน่อย จะได้เลี้ยงคอหอย

ด้วยนะโมพุทธายะ นะชาลีติ อะหังครุฑโธ

อาคะโต อัสสะมิ นาคะราเช อัปเปหิ อุทธังนาโค

เหฏโฐ ครุฑพุทธัง ธัมมัง สังฆัง สรณังอิติ

โอม วิรุณปักสา กะรันกะตา พิธีปูชา

อาคัทฉายะ อาคัทฉาหิ เอหิมามา นะโม พุทธายะ

คะรุปิจะ กิติมันตัง มะ อะ อุ

โอมพญาครุฑ รุจ รุจ แล้วรวย

นะ ได้เงิน นะ ได้ทอง นะ ได้ทรัพย์

นะ เมตตานะ ล้างอาถรรพ์

นะ เจริญ นะ มั่นคง อธิฐามิ

เมื่อท่องบทหลักเริ่มต้นเสร็จ ก็ให้ท่องบท คาถาบูชาพญาครุฑ ต่อ

คาถาบูชาองค์พญาครุฑ

*ตั้งนะโมฯ 3 จบ

อะหัง ครุฑธาเรนะ (3 คาบหรือ 9 คาบ)

ครุฑาเทวาราช ราชาเวหา อิทธิฤทธา อิทธิเดชา นะมะอะอุ (สวด 3-5-7-9 จบ)

อุ กะ กา นัง (3 จบ)

บทสวดตอนอัญเชิญพญาครุฑเป็นครั้งแรก

พุทโธอิติสุคะโต นะโมพุทธายะ ข้าพเจ้าขออัญเชิญพญาครุฑกำลังแผ่นดินจงคุ้มครองข้า (บอกชื่อและนามสกุล) เจริญโชคมั่งมีศรีสุขลาภผลพูนทวีอยู่เย็นเป็นสุข ขออำนาจพญาครุฑจงล้างอาถรรพ์ขจัดทุกข์โศก โรคภัยเสนียดอัปมงคลให้หายสิ้นไป ขออำนาจพญาครุฑกำลังแผ่นดินจงคุ้มครองครอบครัวของข้าพเจ้า ให้เจริญร่ำรวยด้วยอำนาจของ อุกาสะ มะ อะ อุ พุทโธนะโมพุทธายะ เทอญ

พระคาถาหัวใจพญาครุฑของหลวงพ่อมหาโพธิ์ (วัดคลองมอญ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท)

จะ อะ ภะ คะ กะ ยะ พะ ตัง

วะโมทุ ทันตานัง พญาจิตรสุบรรณ

คะรุทานัง นะระปูชิโต

โสระโร ปัจจะจายะ

ทิมหิ มหาลาภัง ภะวันตุเม

พระคาถาพญาครุฑกำลังแผ่นดิน ของวัดสุทธาราม

โอม นะโมวิโลโค วิลูคะรี นะตีอูรู นะมัตเตร ฮีเรคารัมมาตู

กาละพานะ ปิปปะสะอุ อุตมังลาหิ นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ จะพะกะสะ

นะคะ ครุฑธา ประรายันติ นะมหาอำนาจ นะระงับดับโทโส โมละลาย พุทธทำลายจิต ธาให้ลุ่มหลง ยะให้กูรักสวาหะ นะโมพุทธายะ

โอม…ตัตปุรุษชายะ วิทมะเห สุวรรณะภูชายะ ธีมะฮีห์ ตันโณ การุดัฟ ประโจทะยาต

บทสวดพญาครุฑของอินเดีย

โอมพญาครุฑจะเห็นผลหลีกไปให้พ้น พญาหนจะเดินทาง เคาะงอ เคาะงอ

โอม คะรุทา โอม คะรุทา โอม คะรุทา

ครุฑโธ ครุฑธา ปฏิเสวามิ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก wongnai.com

ความเห็นถูกปิด