8 ตำแหน่ง ปิดทองพระ เสริมดวงชีวิตให้มีแต่รุ่ง

146

8 ตำแหน่ง ปิดทองพระ เสริมดวงชีวิตให้มีแต่รุ่ง

 

8 ตำแหน่ง ปิดทองพระ เสริมดวงชีวิตให้มีแต่รุ่ง

 

ความเชื่อเรื่องการปิดทอง ปิดตำแหน่งไหนเสริมดวงรวย กับ 8 ตำแหน่งเสริมดวงชีวิตให้มีแต่รุ่ง

1. ตำแหน่ง พระพักตร์ของพระพุทธรูป (หน้า) เสริมดวงการงานให้ก้าวหน้า ประสบความสำเร็จ
2. ตำแหน่ง พระอุทร (ท้อง) เสริมดวงให้ชีวิตมีแต่ความสุข อุดมสมบูรณ์พูลสุข พร้อมไปด้วยทรัพย์สินเงินทอง
3. ตำแหน่ง พระนาภี (สะดือ) เสริมดวงไม่ให้ตกยากลำบาก มีคนคอยอุปถัมภ์ เลี้ยงดู
4. ตำแหน่ง พระเศียร (ศรีษะ) เสริมดวงให้มีสติปัญญา การเรียนการศึกษาสำเร็จ ความจำเป็นเลิศ
5. ตำแหน่ง พระอุระ (หน้าอก) เป็นที่รักใคร มีเสน่ห์ ไปไหนมีแต่คนรัก คนเอ็นดู
6. ตำแหน่ง พระหัตถ์ (มือ) เสริมดวงบารมี มีแต่คนยำเกรง
7. ตำแหน่ง พระบาท (เท้า) เสริมดวงให้สมบูรณ์ไปด้วยที่พักอาศัย และยานพาหนะ หรือเรื่องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
8. ตำแหน่ง ฐานรองพระองค์ เสริมดวงอาชีพการงาน หน้าที่การงานมั่นคง

 

 

ที่มา :  https://thaiza.com/horoscope

ความเห็นถูกปิด