พระคาถามหาวิเศษ ของสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี

พระคาถามหาวิเศษ ของสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี “พระคาถามหาวิเศษ ของสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี” นโม พุทธายะ นะมะพะทะ จะภะกะสะ มะอะอุ อิสวาสุอาปามะจุปะ ทีมะสังอังคุ สังวิธาปุกะยะปะ สะทะวิปิปปะสะอุ อะสังวิสุโลปุสะพุภะ นะมะนะอะ…

ปล่อยปลา ปล่อยเต่า หรือสัตว์น้ำต้องท่องคาถานี้ด้วย

ปล่อยปลา ปล่อยเต่า หรือสัตว์น้ำต้องท่องคาถานี้ด้วย คาถาปล่อยสัตว์ “คัจเฉวะ โข ตะวัง ตะระมานานะรูโป มา ตัง อะมิตตา ปุนะ อัคคะ เหสุง ทุกโข หิ ลุทโทหิ ปุมา สะมาคะโม อัทสะนัง โภชะปุตตานัง คัจฉะฯ” (คำอธิษฐาน)…

ก่อนนอนให้ปัดที่นอน พร้อมกล่าวคาถานี้

ก่อนนอนให้ปัดที่นอน พร้อมกล่าวคาถานี้ คาถาปัดที่นอน โอม พระพุทธธัง ปัด พระธรรมมัง ปัด พระสังฆัง ปัด ปัดเครื่องร้อยรัดให้หมดสิ้นไปฯ (กล่าว ๓ จบ) (เมื่อจะปูที่นอน ก่อนนอนให้ปัดที่นอน พร้อมกล่าวคาถานี้ ๓ จบ…

เดินป่าเดินเขา ท่องคาถาป้องกันงูและสัตว์ร้าย

เดินป่าเดินเขา ท่องคาถาป้องกันงูและสัตว์ร้าย วิรูปักเขหิ เม เมตตัง เมตตัง เอราปะเถหิ เม ฉัพยาปุตเตหิ เม เมตตัง เมตตัง กัณหาโคตะมะเกหิ จะ อะปาทะเกหิ เม เมตตัง เมตตัง ทิปาทะเกหิ เม จะตุปปะเทหิ เม เมตตัง เมตตัง พะหุปปะเทหิ เม มา มัง…

คาถาบูชาพระแม่สุรัสวดี เทวีแห่งปัญญาความรู้

คาถาบูชาพระแม่สุรัสวดี เทวีแห่งปัญญาความรู้ พระแม่สรัสวตี เทวีแห่งสรรพความรู้ พระนามของพระแม่สรัสวดี นั้นออกเสียงเรียกได้อีกหลายวิธี เช่น พระแม่สรัสวตี พระแม่สุรัสวดี พระแม่สุรัสวตี ฯลฯ พระแม่สรัสวดี คือชายาแห่งพระพรหมผู้สร้างโลก…

ชนะศัตรูรอบทิศ สุขภาพแข็งแรง บูชาพระแม่ทุรคา เทวีแห่งความกล้าหาญ

ชนะศัตรูรอบทิศ สุขภาพแข็งแรง บูชาพระแม่ทุรคา เทวีแห่งความกล้าหาญ พระแม่ทุรคา หรือ พระแม่ทุรกา เป็นอีกปางหนึ่งของ พระแม่อุมาเทวี ที่อวตารมาปราบอสูรชื่อ มหิษาสูร นับว่าเป็นปางที่สำคัญและยิ่งใหญ่ไม่น้อยไปกว่าปาง พระแม่กาลี มีความเหี้ยมหาญ…

คาถาบูชาพระขันทกุมาร มหาเทพนักรบแห่งสวรรค์

คาถาบูชา มหาเทพนักรบแห่งสวรรค์ พรแห่งพระขันทกุมาร เนื่องจากพระองค์คือเทพแห่งสงครามและการต่อสู้ ผู้บูชาพระขันทกุมารทุกคน จึงได้รับความคุ้มครองจากพระองค์ พระองค์จะประทานความกล้าหาญชาญชัย ความเป็นผู้นำผู้อื่น ความมีศักดิ์ศรีในสังคม…

บทสวดรัตนสูตร ไล่โควิด-19 กำลังใจสมาธิสู้โรค

บทสวดรัตนสูตร ไล่โควิด-19 กำลังใจสมาธิสู้โรค “บทสวดรัตนสูตร” หรือ “ระตะนะสุตตัง”...เชื่อว่าจะเป็นการขจัดปัดเป่าภัยพิบัติ โรคภัยไข้เจ็บ โดยเฉพาะจะเป็นการไล่เชื้อร้ายไวรัส “โควิด-19” ให้ “ประเทศไทย”...“คนไทย”…

บูชาพระเศรษฐีนวโกฏิ เสริมโชคลาภ ไม่ยากจน มีความเจริญ

บูชาพระเศรษฐีนวโกฏิ เสริมโชคลาภ ไม่ยากจน มีความเจริญ คาถาบูชาพระเศรษฐีนวโกฏิ เสริมโชคลาภ สิริมงคล เสริมดวงเศรษฐี (ท่องนะโม 3 จบ) นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ พระคาถา มาขะโย มาวะโย มัยหัง มาจะโกจิ อุปัททะโว…

อาราธนาพระเครื่อง สวดอาราธนาก่อนห้อยพระใส่คอ

อาราธนาพระเครื่อง สวดอาราธนาก่อนห้อยพระใส่คอ คาถาอาราธนาพระเครื่อง สวดอาราธนาก่อนห้อยพระใส่คอ เพื่อความเป็นสิริมงคล (ตั้งนะโม 3 จบ) “พุทธัง อาราธะนานัง ธัมมัง อาราธะนานัง สังฆัง อาราธะนานัง พุธธัง ประสิทธิ เม ธัมมัง ประสิทธิ เม…